Changemanagement


Met name voor langdurige vaste-prijs projecten willen initieel gemaakte afspraken nog wel eens wijzigen. Binnen Profitmanager worden deze wijzigingen in scopechanges vastgelegd. In deze scopechange worden de gevraagde wijzigingen duidelijk omschreven. Daarnaast wordt er een calculatie opgesteld waarin de gevraagde meer-, minderwerken worden begroot. Tenslotte wordt de scopechange aangeboden aan de opdrachtgever.