Liquiditeitsbeheersing


In een tijd waarin banken terughoudend zijn met financieringen is een goede liquiditeitsbegroting van levensbelang. Profitmanager brengt de financiële stromen in kaart, tot 12 maanden vooruit. Rekening houdend met betalingsgedrag van klanten en o.a. de financiële projectplanning wordt de verwachte cashflow per maand inzichtelijk. Alle betalingsgegevens en banksaldi worden volledig automatisch uit de financiële boekhouding gelezen.