Planning


Een van de meest complexe zaken binnen een organisatie is het plannen van projecten en mensen. Profitmanager heeft vanuit de praktijk diverse planningsmethodieken ontwikkeld, waarbij met minimale inspanningen voldoende handvaten worden geboden om grip te houden op de planning.

Alle planningsmethodieken hebben het doel de projecten optimaal af te stemmen op resources. Eventuele knelpunten moeten snel en duidelijk inzichtelijk worden gemaakt.

 
  • kan de deadline worden gehaald met de beschikbare capaciteit?
  • zijn al onze medewerkers ingepland?
  • wie is met verlof?
  • hebben we voldoende capaciteit om het nieuwe project voor het einde van de maand op te leveren?
  • een van de ingeplande activiteiten loopt uit, wat betekent dit voor de rest van de planning?
  • ...