Urenregistratie


Het verantwoorden van uren op projecten en activiteiten is als standaard beschikbaar.

Tevens wordt het boeken van "intercompany" uren (urenregistratie op projecten van een andere werkmaatschappij binnen dezelfde organisatie) ondersteund.
 
Medewerkers zien het verantwoorden van uren vaak als last. Profitmanager maakt het de medewerkers echter zo makkelijk mogelijk. De projecten worden op een presenteerblaadje aangeleverd. Ditzelfde geldt voor de activiteiten, alleen die activiteiten worden vrijgegeven waar de medewerker toe gerechtigd is.
 
De gebruiker heeft diverse mogelijkheden om zijn uren te verantwoorden, welke gelijktijdig in een organisatie kunnen worden geïmplementeerd. Dit maakt Profitmanager tot een zeer flexibele oplossing inzake tijdregistratie.


De weekstaat


uren worden per dag verantwoord, rekening houdend met eventuele overwerkafspraken. Nadat de contracturen volledig zijn verantwoord, wordt de urenstaat "vergrendeld". Vaak is dit voor organisaties het moment om de weekstaat te (laten) goedkeuren door bijvoorbeeld projectmanagers en / of afdelingsmanagers.
Snelklokken


de "advocaten" manier om uren te verantwoorden. Je kiest het project en activiteit, de tijd begint automatisch te lopen, op het moment dat je klaar bent, is de tijd geregistreerd.

Tijdregistratie


de uren worden verantwoord op basis van begin- en eindtijden. Profitmanager bepaalt zelf, conform CAO, welke uren op welke "schijven" moeten worden verantwoord.

Klokmachine


wordt gebruikt door de "blauwe boorden" in werkplaatsachtige omgevingen. Op een zeer eenvoudig wijze kunnen de medewerkers de tijden klokken. Waar nodig wordt rekening gehouden met pauzes.